TIỆC TỔNG KẾT CUỐI NĂM 2022

TIỆC TỔNG KẾT CUỐI NĂM 2022

11.00 AM, Thứ 7, ngày 14/01/2023 Dương lịch (23/12/2022, Âm lịch)
TIỆC TẾT NĂM 2022 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG TT. THÀNH TÂM.
Xin cảm ơn tất cả các khách hàng, bạn bè, đồng nghiệp, anh chị em nhân viên trong công ty đã đến và tham dự tiệc tất niên của công ty chúng tôi.
Sự có mặt của mọi người là niềm tự hào và là sự thành công của buổi tiệc tất niên công ty chúng tôi.
Xin cảm ơn mọi người và chúc mọi người những điều tốt đẹp nhất!
11.00AM. Saturday, 14/01/2023 Solar calendar (23/12/2022, Lunar calendar)
YEAR-END PARTY 2022 TT.THANH TAM CONSTRUCTION JOINT STOCK COMPANY.
Thank you to all customers, friends, colleagues, brothers, and sisters in the company who came and attended our company year-end party.
Everyone’s presence is our pride and the success of our company’s year-end party.
Thank you, everyone, and best wishes to everyone!

TIỆC TỔNG KẾT CUỐI NĂM 2022 TIỆC TỔNG KẾT CUỐI NĂM 2022 TIỆC TỔNG KẾT CUỐI NĂM 2022 TIỆC TỔNG KẾT CUỐI NĂM 2022 TIỆC TỔNG KẾT CUỐI NĂM 2022 TIỆC TỔNG KẾT CUỐI NĂM 2022 TIỆC TỔNG KẾT CUỐI NĂM 2022 TIỆC TỔNG KẾT CUỐI NĂM 2022 TIỆC TỔNG KẾT CUỐI NĂM 2022 TIỆC TỔNG KẾT CUỐI NĂM 2022